Podlaski Domek - Puszcza Knyszyńska - Agroturystyka

Dostęp do Internetu

WiFi

To warto zobaczyć

Statystyka

Odsłon artykułów:
420761

Regulamin

Regulamin wypoczynku w WTP Podlaski Domek

ZAMELDOWANIE OD godz. 14.00

    WYMELDOWANIE DO godz. 11.00

ZAKAZ PALENIA TYTONIU I WSZYSTKICH WYROBÓW TYTONIOWYCH WE WSZYSTKICH POMIESZCZANIACH BUDYNKU


1. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. W godzinach 22 - 7 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.

3. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.

4. Na początku i na końcu okresu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z wyposażeniem przez gospodarza i turystę. Turysta zobowiązany jest ponieść koszty związane z uszkodzeniem lub zaginięciem sprzętu.

5. Pokoje i apartament sprzątane są po wyjeździe turysty. Na życzenie wypoczywających istnieje możliwość wynajęcia płatnego sprzątania w czasie pobytu przez obsługę domu.

6. Jeżeli liczba turystów jest wyższa niż wcześniej ustalono właściciel ma prawo do:
- odmówienia przyjęcia dodatkowych osób,
- odstąpienia od umowy z winy turysty.

7. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w WTP Podlaski Domek dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.

8. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie właściciel ma prawo wymówić nocleg w trybie natychmiastowym bez zwrotu zaliczki.

9. Parkowanie samochodu jest możliwe na posesji jednak właściciel WTP Podlaski Domek nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

10. Właściciel WTP Podlaski Domek nie ponosi odpowiedzialności za mienie turystów.

11. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

12. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, który zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.

13. Trzymanie zwierząt domowych w wynajmowanych pokojach jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzem (nocleg dodatkowo płatny). Zwierzętom jednak bezwzględnie nie wolno przebywać na łóżkach.

14. Dostęp do zwierząt gospodarstwie (w tym psów) może odbywać się tylko pod nadzorem gospodarzy lub osoby przez nich wyznaczonej.

15. Za pobyt turysty właściciel WTP Podlaski Domek nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

16. Turysta zobowiązuje się do przestrzegania szczególnej ostrożności na schodach na poddasze.

17. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

18. Korzystanie ze sprzętu do aktywnego wypoczynku jest możliwe po ustaleniu warunków korzystania z właścicielem obiektu „WTP Podlaski Domek”. Turysta zobowiązany jest ponieść koszty związane z uszkodzeniem lub zaginięciem sprzętu.